Prijslijst Van Keeken Podologie 2024

Alleen op afspraak

Onderzoek, zolen en nacontrole nieuwe cliënt €250,-
Onderzoek en zolen bestaande client €190,-
Onderzoek nieuwe cliënt €80,-
Onderzoek bestaande cliënt €65,-
Controle €45,-
Therapeutische zolen €125,-
Nieuwe bekleding zolen €25,-
Reparatie zolen excl. event. nw. bekleding €20,-
Siliconen orthese klein (alleen tussen 2 tenen) €30,-
Siliconen orthese middel (ringorthese) €35,-
Siliconen orthese groot (om/tussen meerdere tenen) €40,-
Consult voor het maken van orthese(s) €40,-

De prijzen van de zolen zijn incl. 21% BTW, de prijzen van siliconenortheses zijn incl. 9% BTW. Bij een aantal verzekeraars kunnen wij voor zover uw kosten voor vergoeding in aanmerking komen rechtstreeks digitaal declareren. Op de website van stichting LOOP kunt u informatie over eventuele vergoeding van uw verzekeraar vinden. Aan het overzicht kunt u echter geen rechten ontlenen. Uw eigen polisvoorwaarden zijn bindend. U hoeft alleen die kosten aan ons te betalen die de rechtstreeks door uw verzekeraar aan ons betaalde vergoeding te boven gaan.

Betaling dient contant of met PIN plaats te vinden bij het afhalen van de zolen, en/of ortheses.

Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat vanaf deze datum dezelfde privacygegevens gelden in alle landen van de Europese Unie. Deze wet geeft personen meer bescherming m.b.t. de (online) privacy. Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden, waaronder een informatieplicht. Vanaf deze datum hebben wij uw expliciete toestemming nodig om onderstaande gegevens te registeren en u als klant te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uiteraard mag u verwachten dat de medewerkers van Van Keeken Podologie zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. 

Contactgegevens:

Van Keeken Podologie
van Mandersloostraat 27
2406 BS Alphen aan den Rijn
0172-473077

Contact gegevens omtrent privacy-gerelateerde vragen: Sophie van der Vegt-van Keeken

Doel verwerking persoonsgegevens: 

In verband met een adequate praktijkvoering, het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg en wettelijke eisen registeren wij van u de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, adres, postcode en woonplaats 
  • Geboortedatum 
  • BSN (Burger Service Nummer) 
  • Nummer van uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of paspoort) 
  • Telefoonnummer(s), e-mailadres 
  • Naam huisarts/ verwijzer/ eventuele overige hulpverleners (zoals fysiotherapeut, pedicure etc) 
  • Verzekeringsgegevens (naam, type polis en polisnummer) 
  • Medische gegevens 

Wij verwerken deze gegevens in een digitaal dossier. Wij gebruiken daarbij Podonet voor agenda, podologie en boekhouding, Rhino voor de voetafdrukken en steunzool-ontwerpen. Wij maken digitale voetafdrukken, blauwdrukken en doen zo nodig diverse metingen zoals drukmetingen. 

Wij vragen u toestemming te verlenen om bovengenoemde gegevens te verwerken. Zonder deze toestemming kunnen wij geen zorg leveren. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of u toestemming geeft om uw gegevens te delen en te rapporteren aan uw huisarts en eventuele overige zorgverleners. Ook kunt u kiezen of u toestemming geeft om gegevens te verwerken ter evaluatie van de geleverde zorg. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient een persoon die ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens. 

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw verzekeraar en uw eventuele betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten. 

Delen van persoonsgegevens: 

Binnen Van Keeken Podologie hebben een aantal personen toegang tot uw gegevens. Dit zijn de zorgverleners, de producenten van de op maat gemaakte hulpmiddelen (zoals zolen), eventuele waarnemers, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht. 

Alleen met uw toestemming in verband met het verlenen van adequate zorg, of in verband met wettelijke verplichting kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden. Dit onder voorwaarde dat deze derde partij deze gegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings-) overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Eventuele gegevensoverdracht vindt plaats per Zorgmail of met Siilo (beveiligde digitale gegevensoverdracht tussen zorgverleners), per telefoon of per post.

VanKeeken Privacyverklaring delen van persoonsgegevens

Wij noteren in uw dossier of u wel of niet akkoord gaat met onze privacy verklaring. Indien u niet hiermee akkoord gaat kunnen wij u niet in behandeling nemen. U kan kiezen of u ons toestemming geeft voor rapportage en/of overleg met collega-zorgverleners en/of verwijzers. U kan kiezen of u akkoord gaat met het ontvangen van tevredenheid enquêtes en/of mailings van de praktijk. 

Bewaartermijn

Op grond van de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw dossier minimaal 15 jaar na beëindiging van uw behandeling te bewaren. 

Privacyrechten

Als u een vraag of verzoek heeft over inzage, correctie, actualiseren, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u dit schriftelijk doen (zie contactgegevens). Om zeker te zijn dat de aanvraag door u zelf gedaan wordt stuurt u een kopie van een identiteitsbewijs mee waarbij u het documentnummer, Burgerservicenummer (BSN), MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort) en uw pasfoto ter bescherming van uw privacy zwart maakt. 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze praktijk. 

U heeft de mogelijkheid een eventuele klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meest complete <br> schoenenwinkel in <br> de regio

Meest complete
schoenenwinkel in
de regio

Dezelfde werkdag <br> met de fiets in <br> Alphen bezorgd

Dezelfde werkdag
met de fiets in
Alphen bezorgd

1,5 uur gratis <br> parkeren

1,5 uur gratis
parkeren

Altijd bereikbaar, <br> ook via WhatsApp

Altijd bereikbaar,
ook via WhatsApp

Meer dan 100 <br> jaar ervaring

Meer dan 100
jaar ervaring